محله هرندی

محله هرندی

امروزه زندگی اجتماعی در شهرهای بزرگی چون تهران با رشد شتابان جمعیت شهرنشین طی دهه های اخیر، چالش های گوناگونی را به همراه داشته است. درحال حاضر، نهادهای مختلف حاکمیتی با پررنگ شدن رویکرد علمی، توجه ویژه ای به کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي نشان داده اند و برنامه ها و اقدامات متنوعی را هدف گذاری نموده اند. تنوع بازیگران و گستردگی تعاملات آن ها به عنوان یک سیستم پیچیده در میدان تصمیم گیری، بیش از گذشته لزوم بازنگری در روش های سنتی سیاست گذاری را گوشزد می کند.روش های مبتنی بر مدل سازی فرصت های جد...

مشاهده پروژه
کرونا ویروس

کرونا ویروس

شیوع ویروس کووید ۱۹ چالشی بی سابقه برای جهان انسانی است. بحران کرونا قبل از هرچیز جریان جاری و روال های عادی زندگی را به تعلیق درآورد. روابط و مناسبات فردی انسان ها و نهادهای اجتماعی را متوقف کرد.سرعت همه گیری و غافلگیری این ویروس تا آن حد بود که نهادهای اجتماعی و سیاسی نتوانستند مواجهه درستی با این پدیده داشته باشند. با این شرایط، تعلیق جامعه در شراین اپیدمی و به تعبیر دقیقتر پاندمی، به وضعیتی منجر شده است که همه ابعاد و زیرساختهای زندگی اجتماعی را دچار شوکی عمیق کرده و بازاندیشی جدی در تمام...

مشاهده پروژه